Signija Kapteine

Juriste

Signija ir ieguvusi Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē Latvijas Universitātē 2017.gadā un profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē, 2020. gadā. Signija ir juriste, kas specializējas galvenokārt civiltiesībās un komerctiesībās. Signija ir guvusi vērtīgu pieredzi arī nekustamā īpašuma un darba tiesību jomā. Darbā ar klientiem, Signija veic pētījumus, sagatavo juridiskos atzinumus un dokumentus dažādās tiesību jomās.

Prakses jomas:

–          civiltiesības;

–          komerctiesības;

–          maksātnespējas tiesības;

–          līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana.

Kontakti:

signija.kapteine@balticlaw.lv

Mob. +371 22031080