Pauls Bulavs

Partneris, jurists

Pauls Bulavs, tiesību zinātņu maģistrs (2001), īpaši specializējies īpašuma un mantojuma tiesību jomā. Bijis Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors Mantojuma tiesībās (1999 – 2007), ir viens no līdzautoriem Latvijas mantojuma tiesību modernizācijas vadlīnijām. Kā Tieslietu ministrijas pieaicināts eksperts darbojas mantojuma tiesību modernizācijas darba grupā. Nodrošina klientu pārstāvību, tai skaitā, tiesvedībās. Daudzu gadu profesionālā pieredze palīdz rast risinājumus dažādās komplicētās situācijās. Nereti kā konsultantu uzaicina arī citi biroji un nozares speciālisti.

Prakses jomas:

–          īpašuma tiesības un darījumi ar nekustamajiem īpašumiem;

–          mantojuma tiesības;

–          eiropas un pārrobežu mantojuma tiesības;

–          būvniecība;

–          privāttiesiski darījumi, līgumi;

–          klientu pārstāvība;

–          mediācija un strīdu risināšana;

–          tiesvedības.

Valoda: latviešu, angļu, vācu, krievu.

Kontakti:

pauls.bulavs@balticlaw.lv

Mob. +371 29461155