Līga Šime

Zvērināta advokāte

Izglītība:

– Latvijas Policijas akadēmija, maģistra grāds tiesību zinātnē (2007)

– Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnē un jurista kvalifikācija (2004)

Darba pieredze:

– Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte (kopš 2015.gada);

– Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra (2012-2015)

– Iekšlietu ministrijas Juridiskais departaments (2011-2013)

– Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments, tajā skaitā Latvijas Republikas vēstniecības (2005-2011)

– Rīgas bāriņtiesa (2003-2004)

Prakses jomas:

–  civiltiesības (laulības šķiršana, rīcībspējas ierobežošanas, kopīpašuma jautājumi, īpašumtiesības, parādu piedziņas);

–   komerctiesības;

–   administratīvās tiesības;

–   līgumu un procesuālo dokumentu sagatavošana;

–   pārstāvība tiesās;

–   administratīvo pārkāpumu lietas;

–   sūdzību sagatavošana Eiropas Cilvēktiesību tiesai.

Kontakti:

liga@simis.lv

Mob. +371 26331000