Ivo Čerbakovs

Partneris, jurists

Juridisko zinātņu maģistrs (Mg.iur.) un vadības zinātņu maģistrs (MBA). Ivo ir īpaši specializējies un pazīstams Latvijā kā viens no vadošajiem būvniecības tiesību un publisko iepirkumu jomas speciālistiem ar ilgstošu praktisko pieredzi jau kopš 2001.gada. Ivo ir bagātīga pieredze arī tiesvedībā, risinot komplicētus būvniecības un ar publisko iepirkuma jomu saistītus strīdus. Ivo, būdams atzīts būvniecības tiesību eksperts, bieži tiek iesaistīts kā mediators būvniecības dalībnieku strīdos.

Ivo kopš 2001.gada ir Eiropas Komercdarījumu šķīrējtiesas padomes priekšsēdētājs.

Prakses jomas:

–        būvniecība;

–        administratīvās tiesības;

–        publiskie iepirkumi;

–        konkurences tiesības;

–        līgumi;

–        komercstrīdu risināšana;

–        mediācija un šķīrējtiesa;

–        tiesvedība.

Valoda: latviešu, angļu, krievu.

Kontakti:

Ivo.cerbakovs@balticlaw.com

Mob. +371 26330053