Gaidis Bērziņš

Zvērināts advokāts

Juridisko zinātņu maģistrs (Mg.iur.) un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors. Gaidis ir bijis Tieslietu ministrs un 12.Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs. Gaidis ir īpaši specializējies un pazīstams Latvijā kā viens no vadošajiem maksātnespējas tiesību jomas speciālistiem ar ilgstošu praktisko pieredzi jau kopš 1999.gada. Gaidis ir daudzu publikāciju autors.

Apbalvojumi: Tieslietu sistēmas pirmās pakāpes goda zīme 

Prakses jomas:

–          maksātnespēja;

–          saistību tiesības;

–          komercstrīdu risināšana;

–          līgumi;

–          šķīrējtiesa;

–          tiesvedība.

Kontakti:

Gaidis.berzins@balticlaw.lv

Mob. +371 29221371